Samostatnosť

Pretekanie bez pomoci a prípadnej podpory rodiny, priateľov alebo ostatných pretekárov (výnimkou je samozrejme pomoc od druhého jazdca, s ktorým jazdíte oficiálne v páre). Žiadne jazdenie za autom, traktorom alebo iným vozidlom alebo konkurentom (bez draftingu), bez podporného vozidla, verejnej dopravy a podobne. Využívať môžete len komerčné služby, ktoré sú prístupné všetkým. Môžete využiť bicyklový servis, penzión, hotel ale nesmiete spať u známych alebo na miestach, ktoré sú prístupné len vám.

Bezpečnosť

Každý účastník je zodpovedný sám za seba, tak ako každý iný účastník cestnej premávky. Od pretekárok a pretekárov vyžadujeme, aby dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá, najmä aby boli viditeľní (mali dve sady svetiel a v zhoršenej viditeľnosti ich využívali), nosili prilby a jazdili legálne. Žiadna prilba, žiadne preteky. Jazda v noci si vyžaduje reflexnú vestu a silne odporúčame reflexné pásky na nohy. Samozrejmosťou sú dve funkčné a na sebe nezávislé brzdy.

Pravidlá

 1. O pravidlách sa nevyjednáva
 2. Buďte samostatní, jazdite na bicykli len s použitím vlastnej sily, bez podpory zvonku a od iných pretekárov.
 3. Žiadna pomoc od priateľov alebo rodiny na trase. (Ak vás rodina alebo priatelia chcú vidieť naživo a fandiť, ​​môžu tak spraviť. Avšak nemôžu jazdiť s vami alebo vám podať pomoc v hociakej podobe.)
 4. Žiadne schovávanie sa za autá alebo akékoľvek iné vozidlá alebo jazdcov (žiadny drafting).
 5. Žiadne servisné auto alebo podporné vozidlo.
 6. Žiadna verejná doprava.
 7. Využívať môžete len komerčné služby, ktoré môžu využiť všetky jazdkyne a jadzci. (Ak idete okolo svojho domu, domu priateľov alebo rodiny, nemôžete tam vstúpiť.)
 8. Žiadna pomoc medzi jazdcami. (Pomoc medzi jazdcami, ktorí nie sú oficiálne registrovaní v preteku ako pár, znamená neklasifikovanie oboch jazdcov v závere preteku. Všeobecná klasifikácia zahŕňa len jazdcov, ktorí samostatne (sebestačne) dokončia celú trať pretekov.) Jedinou výnimkou sú situácie, kedy je ohrozený život alebo zdravie. Vtedy neváhajte ani sekundu a podajte pomocnú ruku.
 9. Nesmiete si dať z bicykla dolu svoje batohy a ostatné vybavenie pred stúpaním do kopca, z ktorého budete neskôr schádzať (v roku 2024 napríklad pri stúpaní na Veľkú Javorinu).
 10. Je v poriadku, ak na trase stretnete iných pretekárov, s ktorými si bok po boku zajazdíte a prehodíte pár viet. Avšak robiť to stále alebo dlho znamená, že už nejazdíte samostatne. Takéto jazdenie vám môže dodať výraznú psychickú vzpruhu, čo je proti myšlienkam samostatného jazdenia a zvýhodniť vás v pretekoch oproti ostatným. Ak chcete jazdiť s niekým, prihláste sa do pretekov ako pár a jazdite vo dvojici.
 11. Trasu medzi povinnými úsekmi si volíte vy. Povinné úseky musíte prejsť tak, ako sú navrhnuté. Ak z nejakého dôvodu zídete z povinného úseku (napríklad idete do obchodu, ktorý je v strede dediny alebo idete do vedľajšej obce do penziónu), tak aby ste mohli pokračovať ďalej v pretekoch, sa musíte vrátiť na rovnakom mieste.
 12. Ak z nejakého dôvodu nie je možné prejsť po predpísanom úseku cesty, napríkald z dôvodu havárie, padnutého mosta alebo inej nepredvídateľnej situácie, musíte nájsť najkratšiu možnú obchádzku po ktorej sa vrátite na predpísanú trasu.
 13. Jazdíme podľa platných predpisov. Máme absolútne nulovú toleranciu k porušovaniu cestných pravidiel. Ich porušovanie alebo obchádzanie znamená diskvalifikáciu z pretekov.
 14. Žiadna helma, žiadny pretek. Jazdenie bez helmy znamená diskvalifikáciu.
 15. Bicykle musia mať dve nezávislé a funkčné brzdy. Bežné cestné bicykle napríklad prednú a zadnú brzdu. Ak jazdíte na fixke, tak musíte mať ešte jednu brzdu, nestačí brzdiť len pedálmi.
 16. Musíte mať dve nezávislé sady svetiel. To znamená dve červené blikačky dozadu a dve svetlá dopredu.
 17. V prípade zhoršenej viditeľnosti musíte mať na sebe reflexné prvky. Napríklad reflexnú vestu a ideálne reflexné prvky na kotníkoch.
 18. Každý účastník je povinný uviesť dospelú kontaktnú osobu, s ktorou sa môžeme spojiť v prípade, že sa vám niečo stane alebo pre prípad, že vás nebudeme vedieť kontaktovať a zistiť, v akom stave ste.

Ako organizátori zabezpečujeme koncept preteku. Avšak každý jazdec a jazdkyňa je svojim vlastným organizátorom pretekov a plne zodpovedá za svoju trasu preteku, život a zdravie. Môže sa stať, že sa vám niečo stane, že si poškodíte bicykel a nebude možné na ňom ďalej jazdiť alebo dôjde k inej nepredvídateľnej situácii. Ako organizátori preteku nedokážeme zaručiť, že vám dokážeme hociakým spôsobom pomôcť v kritickej situácii. Do preteku vstupujete s tým, že za každú situáciu, v ktorej sa ocitnete, zodpovedáte sami za seba. Ako organizátori nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu na majetku, zdraví alebo živote.