(English below)
V roku 2024 spolupracujeme so službou Follow Me, ktorá zabezpečí sledovanie pretekárok a pretekárov prostredníctvom overených a kvalitných trackerov.

Mapu, kde budete môcť sledovať, ako si vediete voči vašim súperom a súperkám, ale kde vás uvidia aj vaši blízki, nájdete na adrese: https://cs.follow.me.cz/tracking/rtsk/

Vaša pozícia sa na mape začne zjavovať od štartu pretekov, ktorý je naplánovaný na 4.5.2024 o 7:00 v Isadore Community Hub.

Ak vás budú chcieť vaši priatelia pozorovať, musia si v ľavej hornej časti prepnúť na kategóriu 1 000 km alebo 650 km pretekov. Následne na mape a aj v menu uvidíte všetkých pretekárov v danej kategórii.

Po kliknutí na vaše meno, či už na mape alebo v menu, sa dostanete k ďalším údajom. Napríklad sa dozviete, koľko z celkového času oddychujete a jazdíte alebo koľko vám zostáva energie v baterke.
GPS trackre by mali vydržať počas celých pretekov. V prípade, že vám bude dochádzať batéria, je potrebné ju dobiť prostredníctvom bežného USB-C konektora.

Ani tento rok od vás nepýtame zálohu za tracker. Avšak spoliehame sa, že nám ich odovzdáte v cieli. V prípade, že preteky nedokončíte, je potrebné tracker doniesť do 15.4.2024 do Isadore alebo zaslať na vaše náklady kuriérom.

——

Tracking of participants in Race through Slovakia ’24 is provided by Follow Me

In 2024, we are partnering with Follow Me to ensure the tracking of participants through reliable and high-quality trackers.

You can find the map where you can monitor your progress against your competitors as well as where your loved ones can see you at the following address: https://cs.follow.me.cz/tracking/rtsk/

Your position on the map will start appearing from the start of the race, which is scheduled for 4th May 2024 at 7:00 at Isadore Community Hub.

If your friends want to watch you, they need to switch to the 1,000 km or 650 km race category in the top left corner. Then on the map and in the menu, they will see all the participants in that category.

Map checking during the first edition of Race through Slovakia. Photo by: Lukáš Abrhan

By clicking on your name, either on the map or in the menu, you will access additional information. For example, you can find out how much of the total time you spend resting and cycling or how much battery power you have left.

GPS trackers should last throughout the entire race. In case your battery is running low, it needs to be recharged via a standard USB-C connector.

We are not asking for a deposit for the tracker from you this year either. However, we rely on you to return them to us at the finish line. If you do not finish the race, you must return the tracker by April 15, 2024, to Isadore or send it by courier at your own expense.