Checkpointy nájdete na mape nižšie. Zhrnuté pravidlá nájdete pod mapou.

Checkpointy vo formáte .kmz a .gpx nájdete tu: Stopy

WhatsApp skupina: https://chat.whatsapp.com/BzKsTP4uG6F3W9OrZ6chEt

Pravidlá

  1. Jeden checkpoint je jeden bod.
  2. Vyhráva ten, kto bude v cieli s najväčším počtom vyzbieraných checkpointov.
  3. Návštevu checkpointu dokladujete fotografiou.
  4. Pri rovnosti bodov rozhoduje čas príchodu do cieľa.
  5. Cieľ je v Isadore Community Hub o 20:00. Čakáme vás v cieli od 18:00. Ak by ste prišli skôr, pošlite nám fotku z Isadore do WhatsApp chatu.
  6. Za každých začatých desať minút po 20:00 sa vám odráta jeden bod. Pretekári a pretekárky, ktorí prídu po 20:59, nebudú kvalifikovaní.
  7. Na prepravu môžete používať len bicykel a vlastné nohy.
  8. Návštevu checkpointu je potrebné zdokladovať fotografiou z jeho blízkosti. Ak by bol napríklad checkpoint Televízna veža na Kamzíku, je potrebné dobicyklovať priamo pod vežu. Fotografia televíznej veže napríklad zo Slavína sa nebude rátať. Ak by sa stalo, že by bola cesta k televíznej veži uzavretá, je potrebné spraviť fotografiu z najbližšieho možného miesta cestou k veži.
  9. O prípadných úpravách a zmenách pravidiel rozhodujú organizátori. Prípadné spory rozhodujú organizátori.

Ideme sa baviť. Jazdite bezpečne, buďte v noci viditeľní, noste helmy a reflexné prvky. Podstatné je, aby sme za zišli večer, posedeli, porozprávali si príhody a šťastní sa vrátili domov k svojim milovaným.

Všetky checkpointy sa zrejme nedajú stihnúť obehnúť.